PLOCHÉ STRECHY

PLOCHÉ STRECHY


Jednoplášťové, dvojplášťové terasy, pochôdzkové strechy, balkóny, zelené strechy, kopulovité strechy, profilové strechyMožnosti realizácie opráv strešnej krytiny

 • strechy nové komplet
 • strechy staré kompletné rekonštrukcie
 • jedno aj dvojvrstvový systém so strhnutím aj bez strhnutia starej izolácie
 • jedno aj dvojvrstvový systém bez zateplenia strešnej konštrukcie
 • jedno aj dvojvrstvový systém so zateplením strešnej konštrukcie
 • demontáž a montáž z opravou starého bleskozvodu
 • demontáž starého a dodávka s montážou nového bleskozvodu
 • revízna správa na bleskozvod
 • odvetrávanie strešného plášťa / platí to pre staré strechy ako aj pre novostavby /
 • demontáž starých a montáž nových odkvapových aj atikových plechov
 • ošetrenie a nový syntetický náter všetkých kovových prvkov ktoré nie sú prekryté hydroizoláciou
 • ošetrenie odkvapových, atikových plechov a ich plno plošné prelepenie novou hydroizoláciou
 • kompletné opravy a výmeny klampiarskych prvkov
 • zníženie starých strešných odtokov a osadenie nových odtokov s lapačom nečistôt
 • úplné alebo čiastočné spádovanie striech
 • reflexné nátery izolácií aj plechových striech a trapézových plechov

Na všetky hydroizolačné práce garantujeme:

 • zdarma vypracujeme posudok terajšieho stavu strešného plášťa, s návrhom nového riešenia opravy a kompletnou cenovou kalkuláciou
 • veľmi bohaté skúsenosti
 • vysokú odbornosť
 • kvalitu prevedenej práce
 • estetiku práce
 • precízne a dôsledné riešenie všetkých detailov a prestupov
 • výber vhodnej a cenovo dostupnej novej hydroizolácie
 • záručný a pozáručný servis na prevedené práce
 • záruky poskytnuté podľa spôsobu realizácie až na 10 rokov