MATERIÁLY

MATERIÁLY
Jednoplášťové, dvojplášťové terasy, pochôdzkové strechy, balkóny, zelené strechy, kopulovité strechy, profilové strechy

Asfaltové pásy APP alebo SBS Tepelné izolácie Strešné doplnky Fólie

ITECO

NOVAGLASS

DEK

POLYURETÁN – PIR a PUR

POLYSTYRÉN EPS 100 a viac

STYRODUR

NOBASIL

penové sklo – FOAMGLAS

odvetrávacie komínky z PVC

strešné vpuste z PVC

lapače nečistôt do vpustí z PVC

všetky klampiarske prvky

PVC štrkové lišty

FLAGON

ALKORPLAN

SIKAPLAN

BAUDER

RHENOFOL

Navrhnutý hydroizolačný systém zaisťuje:

 • zdarma vypracujeme posudok terajšieho stavu strešného plášťa, s návrhom nového riešenia opravy a kompletnou cenovou kalkuláciou
 • dobrú odolnosť proti ultrafialovému žiareniu
 • dobrú odolnosť proti kyselinám a organickým soliam
 • dobrú odolnosť proti nízkym teplotám
 • dobrú odolnosť proti ozónu
 • dobrú odolnosť proti vodivosti tepla
 • dobrú odolnosť proti priemyselným exhalátom
 • dobrú odolnosť proti dilatačným posunom
 • dobrú priľnavosť za tepla sama so sebou a s ostatnými podkladmi
 • dĺžku životnosti až nad 30 rokov
 • odvetrávanie vlhkosti v strešnom plášti
 • nízke nároky na údržbu nie sú potrebné žiadne nátery
 • vysoké záruky na materiál a na prevedené práce
 • prijateľná cena
 • poskytnuté záruky podľa realizácie až na 10 rokov

REALIZUJEME – ISKROVÉ SKÚŠKY

Kontrola tesnosti strešných a zemných hydroizolačných systémov.
Systém - vysokofrekvenčný elektromagnetický detektor
meranie tesnosti povlakovej krytiny vysokofrekvenčnými, elektromagnetickými prístrojmi metódou HVET / high voltage electromagnetic tester /